Văn phòng hạng B
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng hạng B

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
SAIGON PARAGON BUILDING
Nguyễn Lương Bằng
SAIGON PARAGON BUILDING Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
14$ /m2
NAM LONG CAPITAL TOWER
Nguyễn Khắc Viện
NAM LONG CAPITAL TOWER Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
18$ /m2
PETROLAND TOWER
Tân Trào
PETROLAND TOWER Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
10$ /m2
CRESCENT PLAZA
Tôn Dật Tiên
CRESCENT PLAZA Tôn Dật Tiên, Phường Tân Phú, Quận 7
15$ /m2
PV GAS TOWER
Nguyễn Hữu Thọ
PV GAS TOWER Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiểng, Huyện Nhà Bè
12$ /m2
IPC TOWER
Nguyễn Văn Linh
IPC TOWER Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
12$ /m2
HQC ROYAL TOWER
Nguyễn Lương Bằng
HQC ROYAL TOWER Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7
14$ /m2
BEAUTIFUL SAIGON
Nguyễn Khắc Viện
BEAUTIFUL SAIGON Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7
14$ /m2
VINAMILK TOWER
Tân Trào
VINAMILK TOWER Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7
14$ /m2
IMV CENTER
Hoàng Văn Thái
IMV CENTER Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
15$ /m2
ĐẠI MINH TOWER
Hoàng Văn Thái
ĐẠI MINH TOWER Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
15$ /m2