Văn phòng hạng B
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng hạng B

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING
Trường Sơn
HÀ ĐÔ SOUTH BUILDING Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
13$ /m2
PARK IX BUILDING
Phan Đình Giót
PARK IX BUILDING Phan Đình Giót, P. 2, Quận Tân Bình
18$/m2
CT PLAZA
Trường Sơn
CT PLAZA Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
14$ /m2
HẢI ÂU BUILDING
Trường Sơn
HẢI ÂU BUILDING Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình
13$ /m2
TÂY NAM BUILDING
Hoàng Văn Thụ
TÂY NAM BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình
18$ /m2
SCETPA BUILDING
Cộng Hòa
SCETPA BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
13$ /m2
TOÀN THẮNG BUILDING
Trường Sơn
TOÀN THẮNG BUILDING Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
12$ /m2
HÀ ĐÔ AIRPORT BUILDING
Hồng Hà
HÀ ĐÔ AIRPORT BUILDING Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
11$/m2
PICO PLAZA
Cộng Hòa
PICO PLAZA Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
15$ /m2
PARK ROYAL SG
Nguyễn Văn Trỗi
PARK ROYAL SG Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
12$ /m2
WASECO BUILDING
Phổ Quang
WASECO BUILDING Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
11$ /m2
E.TOWN
Cộng Hòa
E.TOWN Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
15$ /m2
BLUESKY TOWER
Bạch Đằng
BLUESKY TOWER Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
15$ /m2