Văn phòng hạng C
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng hạng C

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
CL 2 BUILDING
Cù Lao
CL 2 BUILDING Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận
7$ /m2
WE BUILDING THL
Trần Huy Liệu
WE BUILDING THL Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
HOA HỒNG BUILDING
Hoa Hồng
HOA HỒNG BUILDING Hoa Hồng, Phường 2, Quận Phú Nhuận
7$ /m2
HVH 2 BUILDING
Hồ Văn Huê
HVH 2 BUILDING Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
ARCH WATER BUILDING
Nguyễn Trọng Tuyển
ARCH WATER BUILDING Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
SOGETRACO BUILDING
Đặng Văn Ngữ
SOGETRACO BUILDING Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
VI OFFICE BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
VI OFFICE BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
CÔNG ĐOÀN CAO SU BUILDING
Hoàng Văn Thụ
CÔNG ĐOÀN CAO SU BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
14$/ m2
SN TOWER
Hồng Hà
SN TOWER Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận
8$ /m2
SATRA EXIMLAND PLAZA
Phan Đăng Lưu
SATRA EXIMLAND PLAZA Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận
12$ /m2
SFC BUILDING
Nguyễn Đình Chính
SFC BUILDING Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận
12$ /m2
MINH KHANG BUILDING
Trần Kế Xương
MINH KHANG BUILDING Trần Kế Xương, Phường 7, Quận Phú Nhuận
7$ /m2
CONSTREXIM BUILDING
Thích Quảng Đức
CONSTREXIM BUILDING Thích Quảng Đức, Phường 3, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
BẢO TÍN TQD BUILDING
Trương Quốc Dung
BẢO TÍN TQD BUILDING Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận.
9$ /m2
QUỐC HƯNG BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
QUỐC HƯNG BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
11$ /m2
TQD BUILDING
Thích Quảng Đức
TQD BUILDING Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận
6$ /m2
NAM GIAO BUILDING
Phan Xích Long
NAM GIAO BUILDING Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận
12$ /m2
MINH PHÚC BUILDING
Phan Đăng Lưu
MINH PHÚC BUILDING Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận
14$ /m2
M-STAR BUILDING
Phan Đăng Lưu
M-STAR BUILDING Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Bình Thạnh
12$ /m2
VĂN OANH BUILDING
Phan Đăng Lưu
VĂN OANH BUILDING Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận
9$ /m2