Văn phòng hạng C
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng hạng C

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
LỘC PHÁT BUILDING
Lương Định Của
LỘC PHÁT BUILDING Lương Định Của, Phường An Phú, Quận 2
6$ /m2
GOLDEN TOWER​​​​​​​ BUILDING
Trần Lựu
GOLDEN TOWER​​​​​​​ BUILDING Trần Lựu, Phường An Phú, Quận 2
11$ /m2
VŨ TÔNG PHAN BUILDING
Vũ Tông Phan
VŨ TÔNG PHAN BUILDING Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2
6$ /m2
DS3 BUILDING
Đường Số 3
DS3 BUILDING Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
8$/m2
HAGL BUILDING
Nguyễn Văn Hưởng
HAGL BUILDING Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2
10$/m2
ĐÔNG TÂY BUILDING
Trần Não
ĐÔNG TÂY BUILDING Trần Não, Phường Bình An, Quận 2
18$/m2
CITY GATE BUILDING
Xa Lộ Hà Nội
CITY GATE BUILDING Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo Điền, Quận 2
16$ /m2
TRƯƠNG VĂN BANG BUILDING
Trương Văn Bang
TRƯƠNG VĂN BANG BUILDING Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
6$ /m2
BÌNH AN BUILDING
Đường 19B
BÌNH AN BUILDING Đường 19B, phường Bình An, quận 2
6$ /m2
NAM ANH BUILDING
Đường Số 41
NAM ANH BUILDING Đường Số 41, Phường Thảo Điền, Quận 2
5$ /m2
NGUYỄN QUÝ ĐỨC BUILDING
Nguyễn Quý Đức
NGUYỄN QUÝ ĐỨC BUILDING Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Quận 2
7$ /m2
XUÂN THỦY BUILDING
Xuân Thủy
XUÂN THỦY BUILDING Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
10$ /m2
AN PHÚ BUILDING
An Phú
AN PHÚ BUILDING An Phú, phường An Phú, quận 2
8$ /m2
LĐC BUILDING
Lương Định Của
LĐC BUILDING Lương Định Của, Phường Bình Khánh, Quận 2
11$ /m2
VISTA VERDE
Đồng Văn Cống
VISTA VERDE Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
15$ /m2
HSCB BUILDING
Đường Số 37
HSCB BUILDING Đường Số 37, Phường An Phú, Quận 2
12$/m2
AN KHANG BUILDING
Đường Số 19
AN KHANG BUILDING Đường Số 19, Phường An Phú, Quận 2
6$/m2
AN THINH BUILDING
Thái Thuận
AN THINH BUILDING Thái Thuận, Phường An Phú, Quận 2
10$/m2
NGUYỄN HOÀNG BUILDING
Nguyễn Hoàng
NGUYỄN HOÀNG BUILDING Nguyễn Hoàng, Phường An Phú, Quận 2
8$/m2
THE SUN BUILDING
Đường Số 66
THE SUN BUILDING Đường Số 66, Phường Thảo Điền, Quận 2
11$/m2