Văn phòng hạng C
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng hạng C

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
SILICOM BUILDING
Bến Vân Đồn
SILICOM BUILDING Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4
7$ /m2
NAM PHƯƠNG BUILDING
Hoàng Diệu
NAM PHƯƠNG BUILDING Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4
9$ /m2
COTEC BUILDING
Nguyễn Trường Tộ
COTEC BUILDING Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4
15$ /m2
COPAC SQUARE
Tôn Đản
COPAC SQUARE Tôn Đản, Phường 13, Quận 4
11$ /m2
HẢI HƯƠNG BUILDING
Lê Quốc Hưng
HẢI HƯƠNG BUILDING Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
6$ /m2
KHÁNH HỘI 2 BUILDING
Bến Vân Đồn
KHÁNH HỘI 2 BUILDING Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
10$ /m2
NAM VIỆT BUILDING
Bến Vân Đồn
NAM VIỆT BUILDING Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4
9$ /m2
NTT BUILDING
Nguyễn Tất Thành
NTT BUILDING Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4
9$ /m2
KHÁNH HỘI BUILDING
Khánh Hội
KHÁNH HỘI BUILDING Khánh Hội, Phường 3, Quận 4
8$ /m2
HẠNH PHÚC OFFICE
Nguyễn Trường Tộ
HẠNH PHÚC OFFICE Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4
8$ /m2
HCMPC BUILDING
Lê Quốc Hưng
HCMPC BUILDING Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
13$ /m2
KHÁNH HỘI 1 BUILDING
Bến Vân Đồn
KHÁNH HỘI 1 BUILDING Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
9$ /m2
LỘC THIÊN ÂN BUILDING
Lê Quốc Hưng
LỘC THIÊN ÂN BUILDING Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
8$ /m2