Văn phòng hạng C
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng hạng C

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
TRANG ĐÀI BUILDING
Đường D1, khu Him Lam
TRANG ĐÀI BUILDING D1, Khu Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7
8$/m2
PETROLIMEX BUILDING
Huỳnh Tấn Phát
PETROLIMEX BUILDING Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7
8$ /m2
SMART BUILDING
Trần Xuân Soạn
SMART BUILDING Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7
7$ /m2
PHÚC TẤN NGUYÊN OFFICE BUILDING
Nguyễn Thị Thập
PHÚC TẤN NGUYÊN OFFICE BUILDING Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7
10$ /m2
TTC BUILDING
Trần Trọng Cung
TTC BUILDING Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7
7$ /m2
ITD BUILDING
Sáng Tạo
ITD BUILDING Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
7$ /m2
LÊ VĂN LƯƠNG BUILDING
Lê Văn Lương
LÊ VĂN LƯƠNG BUILDING Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7
9$ /m2
NGUYỄN THỊ THẬP BUILDING
Nguyễn Thị Thập
NGUYỄN THỊ THẬP BUILDING Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
7$ /m2
SAIGON BANK BUILDING
Hoàng Văn Thái
SAIGON BANK BUILDING Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
14$/m2
D4 HIM LAM
Đường D4, khu Him Lam
D4 HIM LAM Đường D4, Khu Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7
4$ /m2
VI OFFICE BUILDING
Lê Văn Lương
VI OFFICE BUILDING Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7
7$/m2
TWINS BUILDING
Nguyễn Bính
TWINS BUILDING Nguyễn Bính, Phường Tân Phong, Quận 7
7$/m2
VP MILK BUILDING
Nguyễn Thị Thập
VP MILK BUILDING Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7
10$ /m2
GREEN COUNTRY BUILDING
Đường Số 81
GREEN COUNTRY BUILDING Đường Số 81, Phường Tân Quy, Quận 7
8$ /m2
HEMERA BUILDING
Huỳnh Tấn Phát
HEMERA BUILDING Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7
9$ /m2
PHÚ MÃ DƯƠNG BUILDING
Hoàng Văn Thái
PHÚ MÃ DƯƠNG BUILDING Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
10$ /m2
LVL BUILDING
Lê Văn Lương
LVL BUILDING Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7
7$/m2
THIÊN SƠN PLAZA
Nguyễn Văn Linh
THIÊN SƠN PLAZA Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7
7$ /m2