Văn phòng hạng C
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng hạng C

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
HỒNG LOAN BUILDING
Cộng Hòa
HỒNG LOAN BUILDING Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
6$ /m2
SKYLIGHT BUILDING
Lê Trung Nghĩa
SKYLIGHT BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
10$/m2
LỘC PHÁT BUILDING
Bạch Đằng
LỘC PHÁT BUILDING Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình
12$ /m2
METECHO BUILDING
A4
METECHO BUILDING A4, Phường 12, Quận Tân Bình
8$ /m2
BETRIMEX BUILDING
Lý Thường Kiệt
BETRIMEX BUILDING Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình
12$ /m2
HOSCO BUILDING
Lê Văn Huân
HOSCO BUILDING Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình
7$ /m2
WE BUILDING PQ
Phổ Quang
WE BUILDING PQ Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
9$ /m2
XUÂN TRƯỜNG 2 BUILDING
Cộng Hòa
XUÂN TRƯỜNG 2 BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
NAM VIỆT STEEL BUILDING
Nguyễn Văn Trỗi
NAM VIỆT STEEL BUILDING Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân Bình
12$ /m2
VN OFFICE BUILDING
Cộng Hòa
VN OFFICE BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
10$ /m2
PTD BUILDING
Phan Thúc Duyện
PTD BUILDING Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
BÁCH VIỆT BUILDING
Trần Quốc Hoàn
BÁCH VIỆT BUILDING Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
ÚT TỊCH 2 BUILDING
Út Tịch
ÚT TỊCH 2 BUILDING Út Tịch, Phường 4, Quận Tân Bình
9$ /m2
SABAY TOWER
Hồng Hà
SABAY TOWER Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình
13$ /m2
SABAY YT TOWER
Yên Thế
SABAY YT TOWER Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
13$ /m2
LVS 2 BUILDING
Lê Văn Sỹ
LVS 2 BUILDING Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình
9$ /m2
TÍN THƯƠNG BUILDING
Lam Sơn
TÍN THƯƠNG BUILDING Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
9$ /m2
LOTUS BUILDING
Cửu Long
LOTUS BUILDING Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình
8$ /m2
TVD BUILDING
Trần văn Dư
TVD BUILDING Trần Văn Dư, phường 13, Quận Tân Bình
8$ /m2
ĐOÀN HẢI PLAZA
Trường Chinh
ĐOÀN HẢI PLAZA Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình
8$ /m2