Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
POSCO BUILDING
Bà Huyện Thanh Quan
POSCO BUILDING Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3
13$/m2
BHTQ BUILDING
Bà Huyện Thanh Quan
BHTQ BUILDING Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3
8$ /m2
THẢO NGUYÊN BUILDING
Bà Huyện Thanh Quan
THẢO NGUYÊN BUILDING Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3
10$/m2
RUBY BUILDING
Bà Huyện Thanh Quan
RUBY BUILDING Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3
14$ /m2
MINH LONG TOWER
Bà Huyện Thanh Quan
MINH LONG TOWER Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3
18$ /m2