Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
NAM VIỆT BUILDING
Bến Vân Đồn
NAM VIỆT BUILDING Bến Vân Đồn, phường 9, quận 4
9$ /m2
SILICOM BUILDING
Bến Vân Đồn
SILICOM BUILDING Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4
7$ /m2
ORIENT APARTMENT
Bến Vân Đồn
ORIENT APARTMENT Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
12$/m2
KHÁNH HỘI 2 BUILDING
Bến Vân Đồn
KHÁNH HỘI 2 BUILDING Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
10$ /m2
KHÁNH HỘI 1 BUILDING
Bến Vân Đồn
KHÁNH HỘI 1 BUILDING Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4
9$ /m2