Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
JABES BUILDING
Cách Mạng Tháng Tám
JABES BUILDING Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3
14$ /m2
NGỌC ĐÔNG DƯƠNG BUILDING
Cách Mạng Tháng Tám
NGỌC ĐÔNG DƯƠNG BUILDING Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3
12$ /m2
Eximland Building
Cách Mạng Tháng Tám
Eximland Building Cách Mạng Tháng Tám, Phường 5, Quận 3
10$ /m2
NAM Á BUILDING
Cách Mạng Tháng Tám
NAM Á BUILDING Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3
16$ /m2
GIC CMT8 BUILDING
Cách Mạng Tháng Tám
GIC CMT8 BUILDING Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3
11$ /m2
ĐỖ ĐẦU BUILDING
Cách Mạng Tháng Tám
ĐỖ ĐẦU BUILDING Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3
11$/m2
LIM 2 TOWER
Cách Mạng Tháng Tám
LIM 2 TOWER Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3
22$ /m2
LIÊN HOA BUILDING
Cách Mạng Tháng Tám
LIÊN HOA BUILDING Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3
10$/m2
ĐÔNG PHƯƠNG GROUP BUILDING
Cách Mạng Tháng Tám
ĐÔNG PHƯƠNG GROUP BUILDING Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3
12$/m2
MB BANK BUILDING
Cách Mạng Tháng Tám
MB BANK BUILDING Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3
11$ /m2
GB BUILDING
Cách Mạng Tháng Tám
GB BUILDING Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận 3, TP HCM
17 USD/m2
ACB BUILDING
Cách Mạng Tháng Tám
ACB BUILDING Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3
11$ /m2