Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
CT Building
Cao Thắng
CT Building Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
7$ /m2
NGUYỄN KIM SAIGON MALL
Cao Thắng
NGUYỄN KIM SAIGON MALL Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
17$ /m2
NAHI BUILDING
Cao Thắng
NAHI BUILDING Cao Thắng, Phường 3, Quận 3
16$/m2
ĐỖ THÀNH MÊKONG BUILDING
Cao Thắng
ĐỖ THÀNH MÊKONG BUILDING Cao Thắng, Phường 3, Quận 3
14$ /m2
XURI BUILDING
Cao Thắng
XURI BUILDING Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
16$ /m2
THIÊN HỒNG BUILDING
Cao Thắng
THIÊN HỒNG BUILDING Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
11.5$ /m2
CAO THẮNG BUILDING
Cao Thắng
CAO THẮNG BUILDING Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
8$ /m2
ACM BUILDING
Cao Thắng
ACM BUILDING Cao Thắng, Phường 4, Quận 3
17$ /m2