Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
E.TOWN 5 BUILDING
Cộng Hòa
E.TOWN 5 BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
19$/m2
LAP PHUONG BUILDING
Cộng Hòa
LAP PHUONG BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
7$/m2
HỮU TOÀN BUILDING
Cộng Hòa
HỮU TOÀN BUILDING Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
12$ /m2
VN OFFICE BUILDING
Cộng Hòa
VN OFFICE BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
10$ /m2
CỘNG HÒA GARDEN BUILDING
Cộng Hòa
CỘNG HÒA GARDEN BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
16$/m2
SAIGON SUNSHINE BUILDING
Cộng Hòa
SAIGON SUNSHINE BUILDING Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
7$/m2
XUÂN TRƯỜNG 2 BUILDING
Cộng Hòa
XUÂN TRƯỜNG 2 BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
ACB CỘNG HÒA BUILDING
Cộng Hòa
ACB CỘNG HÒA BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
9$ /m2
REPUBLIC PLAZA
Cộng Hòa
REPUBLIC PLAZA Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
20$/m2
HỒNG TÂM BUILDING
Cộng Hòa
HỒNG TÂM BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
PERFETTO BUILDING
Cộng Hòa
PERFETTO BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình.
8.5$ /m2
NGỌC QUYÊN BUILDING
Cộng Hòa
NGỌC QUYÊN BUILDING Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
15$/m2
SCETPA BUILDING
Cộng Hòa
SCETPA BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
13$ /m2
ĐẠI NGUYÊN BUILDING
Cộng Hòa
ĐẠI NGUYÊN BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
8$ /m2
HỒNG LOAN BUILDING
Cộng Hòa
HỒNG LOAN BUILDING Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
6$ /m2
DTC BUILDING
Cộng Hòa
DTC BUILDING Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
TẤT MINH BUILDING
Cộng Hòa
TẤT MINH BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
9$ /m2
PICO PLAZA
Cộng Hòa
PICO PLAZA Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
15$ /m2
SUMIKURA TOWER
Cộng Hòa
SUMIKURA TOWER Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
11$ /m2
ATHENA BUILDING
Cộng Hòa
ATHENA BUILDING Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình
9.5$ /m2
TRƯỜNG SƠN BUILDING
Cộng Hòa
TRƯỜNG SƠN BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
7$ /m2
VTC BUILDING
Cộng Hòa
VTC BUILDING Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình
8$ /m2
MEKONG TOWER
Cộng Hòa
MEKONG TOWER Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
11$ /m2
E.TOWN
Cộng Hòa
E.TOWN Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
15$ /m2
LONG MÃ BUILDING
Cộng Hòa
LONG MÃ BUILDING Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình
9$ /m2