Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
SCB Building
Cống Quỳnh
SCB Building Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
16$ /m2
WMC Building
Cống Quỳnh
WMC Building Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
14$ /m2
Thiên Phước 1 Building
Cống Quỳnh
Thiên Phước 1 Building Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
12$ /m2
Vimedimex Building
Cống Quỳnh
Vimedimex Building Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1
15$ /m2