Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
CHÍP SÁNG BUILDING
Điện Biên Phủ
CHÍP SÁNG BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3
16$ /m2
BÁO PHỤ NỮ BUILDING
Điện Biên Phủ
BÁO PHỤ NỮ BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 3
13$ /m2
PETROLIMEX BUILDING
Điện Biên Phủ
PETROLIMEX BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
17$ /m2
ĐBP 2 BUILDING
Điện Biên Phủ
ĐBP 2 BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
8$ /m2
HOÀNG ĐAN BUILDING
Điện Biên Phủ
HOÀNG ĐAN BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3
8$ /m2
ROBOT TOWER
Điện Biên Phủ
ROBOT TOWER Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3
18$ /m2
VIE BUILDING
Điện Biên Phủ
VIE BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
9$/m2
PJICO BUILDING
Điện Biên Phủ
PJICO BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3
13$ /m2
COMECO BUILDING
Điện Biên Phủ
COMECO BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3
16$ /m2
HSC BUILDING
Điện Biên Phủ
HSC BUILDING Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3
11.5$ /m2