Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
GIC BUILDING
Đinh Tiên Hoàng
GIC BUILDING Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1
12$ /m2
CMARD 2 BUILDING
Đinh Tiên Hoàng
CMARD 2 BUILDING Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
15$ /m2
SAIGON FINANCE CENTER
Đinh Tiên Hoàng
SAIGON FINANCE CENTER Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
19$ /m2
WINHOME BUILDING
Đinh Tiên Hoàng
WINHOME BUILDING Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
10$ /m2
PILOT BUILDING
Đinh Tiên Hoàng
PILOT BUILDING Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao , Quận 1
19$ /m2
HMC TOWER
Đinh Tiên Hoàng
HMC TOWER Đinh Tiên Hoàng, Phường ĐaKao, Quận 1
17$ /m2