Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
FIMEXCO BUILDING
Đồng Khởi
FIMEXCO BUILDING Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
15$ /m2
SEA PRODEX BUILDING
Đồng Khởi
SEA PRODEX BUILDING Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
12$ /m2
Satra Building
Đồng Khởi
Satra Building Đồng Khởi, Phường Đa Kao, Quận 1
21$ /m2
Việt Thuận Thành
Đồng Khởi
Việt Thuận Thành Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
19$ /m2
Bảo Việt Tower
Đồng Khởi
Bảo Việt Tower Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
27$ /m2
The Metropolitan
Đồng Khởi
The Metropolitan Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1
32$ /m2