Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
DS3 BUILDING
Đường Số 3
DS3 BUILDING Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
8$/m2
KIM THANH BUILDING
Đường Số 3
KIM THANH BUILDING Đường Số 3, Phường Bình An, Quận 2
10$ /m2
LÊ HUỲNH BUILDING
Đường Số 3
LÊ HUỲNH BUILDING Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2
8$ /m2
LƯU NGUYỄN BUILDING
Đường Số 3
LƯU NGUYỄN BUILDING Đường Số 3, Phường Bình An, Quận 2
5$ /m2