Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
IDC Building
Hai Bà Trưng
IDC Building Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3
15$ /m2
TÀI LỘC BUILDING
Hai Bà Trưng
TÀI LỘC BUILDING Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3
10$/m2
VRG BUILDING
Hai Bà Trưng
VRG BUILDING Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3
20$ /m2
KHATOCO BUILDING
Hai Bà Trưng
KHATOCO BUILDING Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3
12$/m2