Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
HVH 2 BUILDING
Hồ Văn Huê
HVH 2 BUILDING Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
HVH BUILDING
Hồ Văn Huê
HVH BUILDING Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
7$ /m2
OCW CORP BUILDING
Hồ Văn Huê
OCW CORP BUILDING Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận
10$ /m2