Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
HẢI ĐỨC BUILDING
Hồ Xuân Hương
HẢI ĐỨC BUILDING Hồ Xuân Hương, Phường 6, Quận 3
14$/m2