Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
SAIGON BANK BUILDING
Hoàng Văn Thái
SAIGON BANK BUILDING Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
14$/m2
PHÚ MÃ DƯƠNG BUILDING
Hoàng Văn Thái
PHÚ MÃ DƯƠNG BUILDING Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
10$ /m2
IMV CENTER
Hoàng Văn Thái
IMV CENTER Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
15$ /m2
ĐẠI MINH TOWER
Hoàng Văn Thái
ĐẠI MINH TOWER Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7
15$ /m2