Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
TUỔI TRẺ TOWER
Hoàng Văn Thụ
TUỔI TRẺ TOWER Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận
12$ /m2
THE PRIME BUILDING
Hoàng Văn Thụ
THE PRIME BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
CÔNG ĐOÀN CAO SU BUILDING
Hoàng Văn Thụ
CÔNG ĐOÀN CAO SU BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
14$/ m2
NHẤT NGHỆ BUILDING
Hoàng Văn Thụ
NHẤT NGHỆ BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
GIC HVT BUILDING
Hoàng Văn Thụ
GIC HVT BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
HOÀNG VĂN THỤ BUILDING
Hoàng Văn Thụ
HOÀNG VĂN THỤ BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
8$ /m2
H&H BUILDING
Hoàng Văn Thụ
H&H BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
13$ /m2
ĐÔNG Á BUILDING
Hoàng Văn Thụ
ĐÔNG Á BUILDING Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận
9$ /m2