Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
HKN BUILDING
Huỳnh Khương Ninh
HKN BUILDING Huỳnh Khương Ninh, Phường Đa Kao, Quận 1
14$/m2