Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
BẾN THÀNH TIMES SQUARE
Ký Con
BẾN THÀNH TIMES SQUARE Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
22$ /m2
CORESCO BUILDING
Ký Con
CORESCO BUILDING Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
12$ /m2
KÝ CON BUILDING
Ký Con
KÝ CON BUILDING Ký Con, Phường Cô Giang, Quận 1
10$ /m2
ROSANNA BUILDING
Ký Con
ROSANNA BUILDING Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
20$ /m2
SGN BUILDING
Ký Con
SGN BUILDING Ký Con, Phường Cô Giang, Quận 1
15$ /m2