Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
PAX SKY 11 BUILDING
Lê Lai
PAX SKY 11 BUILDING Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
23.5$ /m2
LUCKY STAR BUILDING
Lê Lai
LUCKY STAR BUILDING Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
12$ /m2
AB Tower
Lê Lai
AB Tower Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1
29$ /m2