Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
FIMEXCO 2 BUILDING
Lê Thánh Tôn
FIMEXCO 2 BUILDING Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
16$/m2
GEMADEPT BUILDING
Lê Thánh Tôn
GEMADEPT BUILDING Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
25$ /m2
Green View I Building
Lê Thánh Tôn
Green View I Building Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
11$ /m2
LTT BUILDING
Lê Thánh Tôn
LTT BUILDING Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1
13$/m2
Harvest Building
Lê Thánh Tôn
Harvest Building Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
17$ /m2
Lancaster
Lê Thánh Tôn
Lancaster Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1
25$/m2
Vincom Center
Lê Thánh Tôn
Vincom Center Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1
25$/m2
CJ Building
Lê Thánh Tôn
CJ Building Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1
25$/m2