Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
DASO GROUP
Lê Thị Riêng
DASO GROUP Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1
12$ /m2
V&T HOUSE BUILDING
Lê Thị Riêng
V&T HOUSE BUILDING Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1.
11$ /m2
TUẤN MINH 1 BUILDING
Lê Thị Riêng
TUẤN MINH 1 BUILDING Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1.
9$ /m2