Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
SKYLIGHT BUILDING
Lê Trung Nghĩa
SKYLIGHT BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
10$/m2
TOÀN KÝ BUILDING
Lê Trung Nghĩa
TOÀN KÝ BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
13$ /m2
NAM HẢI BUILDING
Lê Trung Nghĩa
NAM HẢI BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
9$ /m2
HOÀI ĐỨC 2 BUILDING
Lê Trung Nghĩa
HOÀI ĐỨC 2 BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
6$ /m2
HOÀI ĐỨC BUILDING
Lê Trung Nghĩa
HOÀI ĐỨC BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2
METIS BUILDING
Lê Trung Nghĩa
METIS BUILDING Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân Bình
8$ /m2