Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
GIẦY VIỆT BUILDING
Lý Chính Thắng
GIẦY VIỆT BUILDING Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3
10$/m2
ME CORP BUILDING
Lý Chính Thắng
ME CORP BUILDING Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3
10 $/m2
LCT 2 BUILDING
Lý Chính Thắng
LCT 2 BUILDING Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
11$ /m2
IDD BUILDING
Lý Chính Thắng
IDD BUILDING Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
13$ /m2
DC TOWER
Lý Chính Thắng
DC TOWER Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
14$ /m2
AN PHÚ BUILDING
Lý Chính Thắng
AN PHÚ BUILDING Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3
18$ /m2