Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
SAIGON LAND BUILDING
Lý Tự Trọng
SAIGON LAND BUILDING Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1
16$/m2
PHƯƠNG BUILDING
Lý Tự Trọng
PHƯƠNG BUILDING Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
19$ /m2
VVA Tower
Lý Tự Trọng
VVA Tower Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1
18$ /m2