Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
GIC MĐC BUILDING
Mạc Đĩnh Chi
GIC MĐC BUILDING Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
16$ /m2
Star Building
Mạc Đĩnh Chi
Star Building Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1
17$ /m2
Vinacam Building
Mạc Đĩnh Chi
Vinacam Building Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1
11$ /m2
Dakao Center
Mạc Đĩnh Chi
Dakao Center Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1
13.5$ /m2
City View
Mạc Đĩnh Chi
City View Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1
15.5$ /m2
PVFCCo Tower
Mạc Đĩnh Chi
PVFCCo Tower Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1
19$ /m2