Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
MERCURY BUILDING
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
MERCURY BUILDING Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
16$ /m2
TOJI BUILDING
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
TOJI BUILDING Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3
9$ /m2
NKKN III BUILDING
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
NKKN III BUILDING Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3
9$ /m2
TT BUILDING
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
TT BUILDING Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3
8$ /m2
ANH ĐĂNG BUILDING
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
ANH ĐĂNG BUILDING Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
16$ /m2
TÂN HOÀNG MINH BUILDING
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
TÂN HOÀNG MINH BUILDING Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
24$ /m2
PAX SKY BUILDING NKKN
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
PAX SKY BUILDING NKKN Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3
16$ /m2
THE GALLERIA OFFICE BUILDING
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
THE GALLERIA OFFICE BUILDING Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3
19$ /m2
BẢO MINH TOWER
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
BẢO MINH TOWER Nam Kỳ Khởi Nghía, Phường 7, Quận 3
15$/m2