Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
TÂN HOÀNG LONG BUILDING
Nguyễn Bỉnh Khiêm
TÂN HOÀNG LONG BUILDING Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, quận 1
11$ /m2
GIC BUILDING
Nguyễn Bỉnh Khiêm
GIC BUILDING Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao, Quận 1
15$ /m2
G HOUSE BUILDING
Nguyễn Bỉnh Khiêm
G HOUSE BUILDING Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, quận 1
12$ /m2