Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
NCT 2 Building
Nguyễn Công Trứ
NCT 2 Building Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
7$/m2
TTK BUILDING
Nguyễn Công Trứ
TTK BUILDING Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
10$ /m2
NCT 4 Building
Nguyễn Công Trứ
NCT 4 Building Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
9$/m2
VIỆT LONG BUILDING
Nguyễn Công Trứ
VIỆT LONG BUILDING Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
15$ /m2
SAVIMEX BUILDING
Nguyễn Công Trứ
SAVIMEX BUILDING Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
11$ /m2
Golden Sea Building
Nguyễn Công Trứ
Golden Sea Building Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
10$ /m2
Artex Saigon Building
Nguyễn Công Trứ
Artex Saigon Building Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
15$ /m2
TNR Tower
Nguyễn Công Trứ
TNR Tower Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
21$ /m2