Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
PHƯỢNG LONG BUILDING
Nguyễn Đình Chiểu
PHƯỢNG LONG BUILDING Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
14$ /m2
NĐC BUILDING
Nguyễn Đình Chiểu
NĐC BUILDING Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3
15$ /m2
ROMEA COMPLEX
Nguyễn Đình Chiểu
ROMEA COMPLEX Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3
24$ /m2
AT&TT BUILDING
Nguyễn Đình Chiểu
AT&TT BUILDING Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
18$ /m2
SAIGON PRIME
Nguyễn Đình Chiểu
SAIGON PRIME Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
15$ /m2
PHÂN BÓN VIỆT NHẬT BUILDING
Nguyễn Đình Chiểu
PHÂN BÓN VIỆT NHẬT BUILDING Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
10$/m2
PAN BUILDING
Nguyễn Đình Chiểu
PAN BUILDING Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
9$/m2
OIIC BUILDING
Nguyễn Đình Chiểu
OIIC BUILDING Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
11$ /m2
VẠN MỸ BUILDING
Nguyễn Đình Chiểu
VẠN MỸ BUILDING Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận3
13$ /m2
ALPHA TOWER
Nguyễn Đình Chiểu
ALPHA TOWER Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3
12$ /m2
PAX SKY BUILDING
Nguyễn Đình Chiểu
PAX SKY BUILDING Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
15$ /m2
FALCON SHIPPING BUILDING
Nguyễn Đình Chiểu
FALCON SHIPPING BUILDING Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
8$ /m2
ALPHA 2 TOWER
Nguyễn Đình Chiểu
ALPHA 2 TOWER Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
15$ /m2