Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
Central Park Office Building
Nguyễn Du
Central Park Office Building Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
15$ /m2
Viet Dragon Building
Nguyễn Du
Viet Dragon Building Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1
19$/m2
Khánh Phong Tower
Nguyễn Du
Khánh Phong Tower Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1
17$ /m2
Resco Building
Nguyễn Du
Resco Building Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1
17$/m2
Han Nam Officetel
Nguyễn Du
Han Nam Officetel Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
17$ /m2
President Place
Nguyễn Du
President Place Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
28$ /m2