Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
Vinatex Building
Nguyễn Huệ
Vinatex Building Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
22$ /m2
Trung Thủy Building
Nguyễn Huệ
Trung Thủy Building Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1.
17$ /m2
ITPC Building
Nguyễn Huệ
ITPC Building Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
20 USD/m2
Sunwah Tower
Nguyễn Huệ
Sunwah Tower Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
41$/m2
Vietcomreal
Nguyễn Huệ
Vietcomreal Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
25$/m2
VTP
Nguyễn Huệ
VTP Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
20$/m2
Saigon Times Square
Nguyễn Huệ
Saigon Times Square Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
40$/m2
Bitexco
Nguyễn Huệ
Bitexco Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
28$/m2
Harbour View
Nguyễn Huệ
Harbour View Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1
20$/m2