Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
HS BUILDING
Nguyễn Thái Bình
HS BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
8$ /m2
LUCKY STAR BUILDING
Nguyễn Thái Bình
LUCKY STAR BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
8$ /m2
WINHOME BUILDING
Nguyễn Thái Bình
WINHOME BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
10$ /m2
THÁI BÌNH BUILDING
Nguyễn Thái Bình
THÁI BÌNH BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
9$ /m2
GT BUILDING
Nguyễn Thái Bình
GT BUILDING Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình
7$ /m2