Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
QUINIMEX BUILDING
Nguyễn Thị Diệu
QUINIMEX BUILDING Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3
15$ /m2
DHOUSE BUILDING
Nguyễn Thị Diệu
DHOUSE BUILDING Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3
16$ /m2