Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
ÁNH KIM BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
ÁNH KIM BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, TP HCM
9$
VIETCAPITAL BANK TOWER
Nguyễn Thị Minh Khai
VIETCAPITAL BANK TOWER Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
18$ /m2
BÁO LAO ĐỘNG BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
BÁO LAO ĐỘNG BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
22$ /m2
NTMK BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
NTMK BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3
8$ /m2
CIENCO 4 BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
CIENCO 4 BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
26$ /m2
CENTURY BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
CENTURY BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
20 $ /m2
LỘC LÊ BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
LỘC LÊ BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
8$ /m2
BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
18$ /m2
PAXSKY 6 BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
PAXSKY 6 BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
20 $ /m2
MỸ VINH BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
MỸ VINH BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
12$ /m2
ITAXA HOUSE BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
ITAXA HOUSE BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
15$ /m2
CENTEC TOWER
Nguyễn Thị Minh Khai
CENTEC TOWER Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3
27USD /m2