Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
Sailing Tower
Nguyễn Thị Minh Khai
Sailing Tower Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
27$ /m2
KHANG THÔNG BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
KHANG THÔNG BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1
15$ /m2
TÂM ĐIỂM BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
TÂM ĐIỂM BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
11$ /m2
Nguyễn Kim Building
Nguyễn Thị Minh Khai
Nguyễn Kim Building Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1
19$ /m2
Yoco Building
Nguyễn Thị Minh Khai
Yoco Building Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
18$ /m2
VIET NAM CONTROL
Nguyễn Thị Minh Khai
VIET NAM CONTROL Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
7$ /m2
GOLDEN TOWER
Nguyễn Thị Minh Khai
GOLDEN TOWER Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
20$ /m2
GIC 10 BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
GIC 10 BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1
16 $ /m2
PHÚC LÂM BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
PHÚC LÂM BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
8$ /m2
LIÊN VIỆT BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
LIÊN VIỆT BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đao Kao, quận 1
11$ /m2
ĐỖ TRẦN BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
ĐỖ TRẦN BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1
11.5$ /m2
GREEN VIEW II BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
GREEN VIEW II BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
15$ /m2
HOÀNG ĐAN 2 BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
HOÀNG ĐAN 2 BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1
11$ /m2
SOMERSET BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
SOMERSET BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1
22$ /m2
HD Building
Nguyễn Thị Minh Khai
HD Building Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1
22$ /m2
ATIC BUILDING
Nguyễn Thị Minh Khai
ATIC BUILDING Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1
11.5$ /m2