Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
ARCH WATER BUILDING
Nguyễn Trọng Tuyển
ARCH WATER BUILDING Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
10$ /m2
GOLDEN LINK BUILDING
Nguyễn Trọng Tuyển
GOLDEN LINK BUILDING Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
12$ /m2
NEW STAR BUILDING
Nguyễn Trọng Tuyển
NEW STAR BUILDING Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
9$ /m2
SOHUDE BUILDING
Nguyễn Trọng Tuyển
SOHUDE BUILDING Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận
11$ /m2