Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
SUN VILLAGE
Nguyễn Văn Đậu
SUN VILLAGE Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Quận Bình Thạnh
16$/m2
HÀ SƠN BUILDING
Nguyễn Văn Đậu
HÀ SƠN BUILDING Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
12$/m2
SWIN TOWER
Nguyễn Văn Đậu
SWIN TOWER Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Quận Bình Thạnh
12$/m2
GIC NVĐ BUILDING
Nguyễn Văn Đậu
GIC NVĐ BUILDING Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh
8$ /m2