Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
NVT 3 BUILDING
Nguyễn Văn Thủ
NVT 3 BUILDING Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1
10$/m2
HP BUILDING
Nguyễn Văn Thủ
HP BUILDING Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1
13$ /m2
KHẢI HOÀN BUILDING
Nguyễn Văn Thủ
KHẢI HOÀN BUILDING Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1
11$ /m2
KỶ NGUYÊN BUILDING
Nguyễn Văn Thủ
KỶ NGUYÊN BUILDING Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1
8$ /m2
NAM PHƯƠNG BUILDING
Nguyễn Văn Thủ
NAM PHƯƠNG BUILDING Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
8$ /m2
HOUSE BUILDING
Nguyễn Văn Thủ
HOUSE BUILDING Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1
8$ /m2
SAIGON 3 BUILDING
Nguyễn Văn Thủ
SAIGON 3 BUILDING Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1
14$ /m2
HẢI HÀ BUILDING
Nguyễn Văn Thủ
HẢI HÀ BUILDING Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1
20$ /m2