Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
ROYAL OFFICE BUILDING
Nguyễn Xí
ROYAL OFFICE BUILDING Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh
8$ /m2
THE HYCO4 TOWER
Nguyễn Xí
THE HYCO4 TOWER Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
11$/m2
THUỶ LỢI 4 BUILDING
Nguyễn Xí
THUỶ LỢI 4 BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
8$/m2
HOÀNG MINH BUILDING
Nguyễn Xí
HOÀNG MINH BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
8$/m2
NGUYỄN XÍ BUILDING
Nguyễn Xí
NGUYỄN XÍ BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
7$/m2
NGUYỄN XÍ 1 BUILDING
Nguyễn Xí
NGUYỄN XÍ 1 BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
5$/m2
THỦY LỢI BUILDING
Nguyễn Xí
THỦY LỢI BUILDING Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh
8$ /m2