Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
PAX SKY BUILDING  PNT
Phạm Ngọc Thạch
PAX SKY BUILDING PNT Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
16$ /m2
GREEN STAR BUILDING
Phạm Ngọc Thạch
GREEN STAR BUILDING Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
14$ /m2
SONG DO BUILDING
Phạm Ngọc Thạch
SONG DO BUILDING Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
14$ /m2
SAIGON KHANH NGUYEN BUILDING
Phạm Ngọc Thạch
SAIGON KHANH NGUYEN BUILDING Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
14$ /m2
AN KHÁNH BUILDING
Phạm Ngọc Thạch
AN KHÁNH BUILDING Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
14$ /m2
I TOWER
Phạm Ngọc Thạch
I TOWER Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3
19$ /m2