Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
VNDECO BUILDING
Phan Kế Bính
VNDECO BUILDING Phan Kế Bính, Phường Đakao, Quận 1
13$ /m2
VIETPHONE BUILDING
Phan Kế Bính
VIETPHONE BUILDING Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1
13$ /m2
PHAN KẾ BÍNH BUILDING
Phan Kế Bính
PHAN KẾ BÍNH BUILDING Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1
8$ /m2
NAM VIỆT BUILDING
Phan Kế Bính
NAM VIỆT BUILDING Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1
9$ /m2