Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
PTD BUILDING
Phan Thúc Duyện
PTD BUILDING Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
10$ /m2
SCSC BUILDING
Phan Thúc Duyện
SCSC BUILDING Phan Thúc Duyện, Phường 4, Quận Tân Bình
14$ /m2