Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
TOPAZ BUILDING
Phó Đức Chính
TOPAZ BUILDING Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
22$ /m2
GENERALIMEX BUILDING
Phó Đức Chính
GENERALIMEX BUILDING Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quần1
18$ /m2
SAO MAI BUILDING
Phó Đức Chính
SAO MAI BUILDING Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quần1
12$ /m2
P&T BUILDING
Phó Đức Chính
P&T BUILDING Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quần1
13$ /m2