Văn phòng cho thuê
0944 684 986 Support@youroffice.vn

LOCATION: Văn phòng cho thuê

TÌM KIẾM VĂN PHÒNG

Giá từ $ - $
WE BUILDING PQ
Phổ Quang
WE BUILDING PQ Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
9$ /m2
PHỔ QUANG BUILDING
Phổ Quang
PHỔ QUANG BUILDING Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
9$ /m2
HOÀNG TRIỀU BUILDING
Phổ Quang
HOÀNG TRIỀU BUILDING Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
10$ /m2
SOVILACO BUILDING
Phổ Quang
SOVILACO BUILDING Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
9$ /m2
WASECO BUILDING
Phổ Quang
WASECO BUILDING Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình
11$ /m2